Ấn Rồng Đá Ngọc Hoàng Long
Mệnh Kim Mệnh Mộc Mệnh Thủy Mệnh Hỏa Mệnh Thổ

Ấn Rồng Đá Ngọc Hoàng Long

5.00 out of 5
1 review(s)
1.950.000 đ

Ấn Rồng Đá Ngọc Hoàng Long

5.00 out of 5
1 review(s)
1.950.000 đ

Chất liệu: Đá ngọc trắng Pakistan tự nhiên 100%

Hình dáng: Rồng

Màu sắc: Vàng

Kích thước: Đáy 8 x 8cm, cao 12.5cm

Bài trí: Đặt bàn làm việc, phòng khách, quà tặng quà biếu...

Ấn rồng đá ngọc Pakistan Trắng
Mệnh KimMệnh MộcMệnh ThủyMệnh HỏaMệnh Thổ

Ấn rồng đá ngọc Pakistan Trắng

5.00 out of 5
1 review(s)
1.850.000 đ

Ấn rồng đá ngọc Pakistan Trắng

5.00 out of 5
1 review(s)
1.850.000 đ

Chất liệu: Đá ngọc trắng Pakistan tự nhiên 100%

Hình dáng: Rồng

Màu sắc: Trắng Ngà

Kích thước: Đáy 8 x 8cm, cao 12.5cm

Bài trí: Đặt bàn làm việc, phòng khách, quà tặng quà biếu...

Ấn Rồng đá thạch anh hồng
Mệnh Kim Mệnh Mộc Mệnh Thủy Mệnh Hỏa Mệnh Thổ

Ấn Rồng đá thạch anh hồng

5.00 out of 5
1 review(s)
5.500.000 đ

Ấn Rồng đá thạch anh hồng

5.00 out of 5
1 review(s)
5.500.000 đ

Chi tiết sản phẩm

Chất liệu: đá thạch anh hồng tự nhiên 100%

Tên gọi: Ấn rồng

Kích thước: đáy ấn 9 x 9cm, cao 18cm

Nặng: 3.1kg

Ấn rồng thạch anh xanh
Mệnh MộcMệnh Hỏa

Ấn rồng thạch anh xanh

5.00 out of 5
1 review(s)
6.500.000 đ

Ấn rồng thạch anh xanh

5.00 out of 5
1 review(s)
6.500.000 đ

Chi tiết sản phẩm

Chất liệu: đá thạch anh xanh tự nhiên 100%

Tên gọi: Ấn rồng

Kích thước: đáy ấn 10 x 10cm, cao 18cm

Nặng: 3.7kg

Loading...