Để hủy đơn hàng, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0908.817.234 hàng ngày để được hỗ trợ trực tiếp.

Trường hợp đổi sản phẩm, Quý khách hàng vui lòng gửi sản phẩm cho Ngọc An trong vòng làm việc; trong điều kiện sản phẩm được giữ nguyên hộp, tag và chưa qua sử dụng.